De unde rezultă numărul pi? Curiozități

Numărul Pi este o constantă matematică a cărei valoare este egală cu raportul dintre circumferinţa şi diametrul oricărui cerc într-un spaţiu euclidian, sau cu raportul dintre aria unui cerc şi pătratul razei sale. Pi este una dintre cele mai importante constante matematice, fiind conţinută în multe formule de matematică, fizică, inginerie. Numărul pi este un […]