Profeția hindusă, Kali Yuga și semnele precursoare sfârșitului lumii

208 vizualizări
22 min. de citit

Profeția hindusă despre sfârșitul lumii se definește prin încheierea Kalu Yuga. Aceasta este epoca în care trăim, cunoscută sub numele de Era de Fier, care după un ciclu precis se va încheia. O nouă lume se va naște pe temeliile Kali Yuga și astfel o altă perioadă va domni asupra vieții.

Literatura străveche a Indiei este una dintre cele mai bune surse pentru definirea și înțelegerea prezentului și viitorului. Aceste texte antice oferă o perspectiva globală, nu doar despre vremurile tulburi din prezent, dar și despre evenimentele, care vor veni inevitabil.

Ce este Kali Yuga?


Conform credinței hinduse, timpul cosmic este format din patru perioade mari, sau ulcioare, numite: Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga și Kali Yuga.

În prezent, oamenii trăiesc în perioada Kali Yuga, care durează aproximativ 432 000 de ani. Această perioadă a început după bătălia de la Kurukshetra de la sfârșitul domniei regelui Pariksit, în urmă cu aproximativ 5000 de ani. Așa că au mai rămas aproximativ 427 000 de ani înainte de încheierea Kali Yuga și sosirea Kalki. Nu am avea motive de panică cu privire la această Apocalipsă, dar este interesant de descoperit ceea ce s-a stabilit pentru viitorul acestei planete.

La începutul Kali Yuga, în 3102 î.Hr., Lordul Krishna a părăsit Pământul și a lăsat în urmă o epocă de aur. Se preconizează că această vârstă glorioasă va dura 10 000 de ani până când defectele și erorile umane vor ieși la suprafață. Dacă privim în jurul nostru, putem sune că aceste defecte umane au pus deja stăpânire pe lume, chiar dacă de atunci nu au trecut decât 5000 de ani. Conform tradiției hinduse, lăcomia și materialismul vor pune stăpânire pe întreaga planetă.

Oamenii își pierd tot interesul pentru dezvoltarea spirituală, iar cei care în mai aleg acest drum vor fi ridiculizați. Situația se va agrava pe zi ce trece. Țările lumii vor fi controlate de corupție, iar păcatele vor fi la ordinea zilei. Oamenii vor începe să se lupte între ei, iar războiul va fi unul permanent. Lumea va deveni un loc îngrozitor, iar unii se vor naște doar pentru a suferi ororile unei societăți decadente.

Mahabharata și ciclurile vieții


Epopeea indiana Mahabharata definește mai multe perioade sau cicluri ale vieții de pe Terra. În prezent, ne aflăm în Kali Yuga, adică perioada de fier. Acest ciclu a fost precedat de alte trei perioade, în care viața s-a desfășurat după alte principii și valori morale.

Prima perioadă, așa cum a fost descrisă de Bhima al Pandava s-a numit Krita Yuga sau Epoca de Aur. Aceasta a fost cea mai prolifică perioadă din viața acestei planete. În acele vremuri oamenii erau precum sfinții și viața lor se baza pe principiile de aur ale vieții și spiritualității. Apoi a urmat Treta Yuga, adică perioada de argint, în care virtuțile și perspectivele au mai fost reduse. Viața a continuat, pentru ca mai apoi să apară, a treia mare perioadă, Dwapara Yuga, adică epoca de bronz. În cele din urmă, s-a născut și Kali Yuga, adică Epoca de Fier, în care trăim și noi în prezent.

Fiecare mare perioadă s-a încheiat printr-o catastrofă. Viața, însă, a continuat, dar s-a degradat treptat. După cum se poate remarca, de la epoca de aur s-a ajuns la cea de fier. Chiar dacă, noi în prezent, avem senzația că suntem mai evoluați decât oamenii, care au trăit cu mii de ani în urmă, nu este decât o mare iluzie, precum multe altele care ne înconjoară în ziua de astăzi.

Langa Purana și profețiile despre sfârșitului lumii


Textele sacre, intitulate Langa Purana, au apărut pentru prima dată în formă scrisă între secolele III-V d.Hr. Cu toate acestea, ele au existat cu mii de ani în urmă, dar au fost transmise pe cale orală din generație în generație. Aceste texte trebuie privite precum niște intuiții ale hinduismului despre cum se desfășoară și se încheie ultima mare eră, Kali Yuga.

Aceste texte descriu că un mare cataclism va une capăt acestei epoci de fier. Cu toate acestea, viața va continua și un nou ciclu de aur, Krita Yuga , va începe imediat după ce această eră obscură se va termina. Aşa cum a fost şi în cazul bravilor asuri din scrierile puranice, Shiva nu poate distruge decât societăţile care s-au îndepărtat de la rolul lor, care au încălcat legea naturală. După teoria ciclurilor care reglează evoluţia lumii (niyati), noi ne apropiem în zilele de astăzi de sfârşitul lui Kali Yuga.

Kalki Purana prezice că adepții materialismului care trăiesc în Kali Yuga vor fi principalul obiectiv al lui Kalki:

Toate aceste rude din [reprezentanții întrupării veacului] Kali sunt distrugătoarele sacrificiilor [riturilor religioase], cunoașterea Vedelor și milosteniei, deoarece au încălcat toate principiile religiei vedice. Ei (oamenii) sunt cei care aduc alterarea minții, boli, bătrânețe, distrugerea principiilor religioase, tristețe, lamentare și frică. Acești oameni rătăcesc prin regatul Kali, provocând suferință tuturor oamenilor. Astfel de oameni sunt păcăliți de efectele timpului, sunt plini de dorințe lacome, inconștient de păcătoase, mândri și brutali chiar și pentru proprii tați și mame. [De asemenea] cei care sunt cunoscuți ca de două ori născuți [inițiați spiritual] au un comportament bun, ferit de orice respectare a principiilor corecte și întotdeauna în slujba claselor cele mai joase. 

Kalki Purana descrie, de asemenea, ce se va întâmpla cu preoții – cei care ar trebui să mențină o credință pură și de nezdruncinat:

Aceste suflete căzute, cum ar fi cei care trăiesc în religiile goale, au renunțat să își respecte promisiunile și să vândă vin și alte lucruri abominabile, inclusiv carne. Sunt, prin natură, cruzi și au o încântare pentru a-și satisface burta și sexul.

Semnele precursoare Apocalipsei (schimbării)


  • Oamenii sunt conduși de cele mai slabe instincte – coeficientul de ură crește dramatic, oamenii devin iritabili și se lasă conduși de cele mai joase vibrații. Invidia pune stăpânire pe ei. Boala și foametea devin o normalitate.
  • Ordinea socială se va inversa – clasele muncitoare își atribuie cunoașterea. Ele vor lua locul conducătorilor și prinților, iar aceștia din urmă vor fi ridiculizați și plasați într-o lumină proastă. Conducătorii vor fi din rândul profanilor. Clasa de jos (shudra) va pretinde să se comporte precum cea a brahmanilor, iar preoţii precum muncitorii. Hoții devin regi, iar femeile renunță la virtuți și se vor transforma în prostituate.
  • Oameni care nu posedă virtuţile de luptător vor deveni regi. Savanţii vor fi în slujba oamenilor mediocri, vanitoşi şi plini de ură. Preoţii se vor înjosi, vânzând sacramente. Va fi o mulţime de persoane emigrante, plimbându-se dintr-o ţară în alta. Numărul bărbaţilor se va micşora, cel al femeilor se va mări.
  • Conducere abuzivă – liderii vor confisca prin diverse metode bogățiile. Majoritatea oamenilor devin săraci, în timp ce foarte puțin dețin toate bogățiile acestei planete. Oamenii fără valoare, care au atins un anumit nivel al cunoașterii vor fi onorați drept înțelepți, în timp ce înțelepții adevărați vor fi tratați precum niște cerșetori.
  • Violență excesivă pe toate planurile – Animalele de pradă vor fi mult mai violente și întreg ecosistemul va avea de suferit. Oamenii vor duce numeroase războaie și totul fără un scop precis.
  • Falsele doctrine şi scrierile înșelătoare – Cărţile sacre nu vor mai fi respectate. Oamenii vor fi fără de morală, iritabili şi sectari. În Epoca de Fier informațiile vor fi denaturate, iar falsele doctrine sunt apreciate ca fiind adevărate.
  • Discernământul se șubrezește – Oamenii nu mai știu să facă diferența între bine și rău. Respectul își pierde din valoare, la fel ca și oamenii.
  • Decadența vieții – Între părinți și copii vor apărea obstacole greu de trecut. Hoții îi vor fura pe hoți. Fructele și legumele devin puține. Femeile își vând virginitatea. Mâncarea preparată se va vinde pe străzi(incredibilă viziune asupra vieții cu mii de ani în urmă). Nimeni nu va vrea să facă vreun serviciu dezinteresat. Violurile vor fi frecvente. Mulţi indivizi vor fi perfizi, lubrici, abjecţi şi care vor risca tot. Oamenii vor deveni inactivi, letargici şi fără ţel. Bolile, şobolanii şi substanţele nocive îi vor zbuciuma. Textele sacre vor fi modificate și informația devine o iluzie. Viața, în întregul său sens, devine o mare iluzie.

Întoarcerea lui Kalki


Kalki este ultima încarnare a zeului hindus, Vishnu, despre care se preconizează că va veni „precum o cometă și va purta o sabie tăioasă pentru a-i extermina pe oamenii răi și va pune capăt Kali Yuga”. (Sri Dasavatara Stotra, 10).

Kalki, în credința hindusă, este avataru lui Vishnu. Într-un timp, probabil mai îndepărtat decât am crede, acesta se va întoarce pe Pământ și va aduce Apocalipsa. Adică, sfârșitul unei era și începutul alteia noi. Apocalipsa nu trebuie privită precum un sfârșit, ci precum o schimbare benefică pentru evoluția omului.

„Lordul Kalki, Domnul Universului, însoțit de calul său alb, Devadattu, și cu sabia în mână, va traversa Pământul, arătându-și cele opt măreții misterioase și cele opt calități speciale ale Dumnezeirii. Dăruind strălucirea incomparabilă, el va ucide milioane de acești hoți care au purtat hainele regilor de-a lungul timpului. ”(Srimad-Bhagavatam 12.2.19-20)

Situația va fi atât de rea încât sosirea lui va fi considerată o binecuvântare de către puținii sfinți rămași, care au supraviețuit ascunși în peșteri și în pustietate. Kalki (al cărui nume poate fi tradus ca „distrugător al decadenței”, „distrugător al întunericului” sau „distrugător al ignoranței” va crea o altă lume, Satya Yuga. Aceasta va fi o perioadă a adevărului și a dreptății.

A doua venire a lui Hristos


Făcând o paralelă, nu putem să nu remarcăm o similitudine între întoarcerea lui Kalki și a doua venire a lui Hristos.

11 Am văzut cerul deschis şi iată că era un cal alb. Cel ce îl călărea era numit „Cel Credincios şi Adevărat“. El judecă şi se războieşte cu dreptate. 

12 Ochii Lui erau ca flacăra focului, iar pe cap avea multe diademe. Avea un nume scris, pe care nimeni nu-l cunoaşte în afară de El. 

13 Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge, iar numele Lui este „Cuvântul lui Dumnezeu“. 

14 Armatele cerului Îl urmau pe cai albi, fiind îmbrăcate în in fin, alb şi curat. 

15 Din gura Lui iese o sabie ascuţită cu care să lovească neamurile. „El le va conduce cu un sceptru de fier.“El calcă în picioare teascul mâniei aprinse a Dumnezeului Atotputernic. 

16 Pe haina şi pe coapsa Lui avea scris un nume:

„ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR ŞI Domnul DOMNILOR“.

17 Am văzut un înger care stătea în soare şi care a strigat cu glas tare către toate păsările ce zboară în înaltul cerului: „Veniţi! Adunaţi-vă pentru ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, 

18 ca să mâncaţi carnea regilor, carnea comandanţilor, carnea celor puternici, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea tuturor – atât a celor liberi, cât şi a sclavilor, atât a celor mici, cât şi a celor mari!“ 

19 Şi am văzut fiara, regii pământului şi armatele lor adunate ca să poarte război cu Cel Ce călărea pe cal şi cu armata Lui. 

20 Fiara a fost prinsă, şi, împreună cu ea, şi profetul fals, care făcuse semne înaintea ei, semne prin care i-a dus în rătăcire pe cei ce au primit semnul fiarei şi pe cei ce s-au închinat imaginii ei. Cei doi au fost aruncaţi de vii în lacul de foc care arde cu pucioasă. 

21 Iar ceilalţi au fost omorâţi de sabia care ieşea din gura Celui Ce călărea pe cal; şi toate păsările s-au săturat din carnea lor. Apocalipsa 19:11-21

Cum va avea loc sfârșitul lumii?


Vishnu Purana, un alt text străvechi indian, subliniază că sfârșitul Kali Yuga sau sfârșitul perioade de fier în care ne aflăm poate surveni pe trei mari căi. Prima cale poate fi cea provocată, adică o forță exterioară va distruge prin voința sa toate ființele vii de pe Terra. Această distrugere pune capăt unei mari perioade și lasă locul alteia să se nască.

A doua modalitate poate fi cea naturală, adică tot Universul se încheie odată ce visul divin al creației ia sfârșit. Iar cea de-a treia modalitate este cea imediată, adică eliberarea individului și astfel lumea încetează să mai existe.

Kali Yuga se va sfârși printr-o explozie, numită Vadava. Aceasta se va produce din interiorul planetei și se va propaga la suprafață. Ea va fi precedată de o secetă de 100 de ani, în care anumite ființe vor pieri. Așadar, nu este motiv de panică pentru că deocamdată nu ne aflăm în acea perioadă de secetă. Râurile vor seca și 12 sori vor apărea pe cer. Oare este vorba despre explozii atomice? Toate ființe vor fi arse. Inițial cele din lumile subterane și mai apoi cele de la suprafața planetei. Pământul va deveni arid și lipsit de viață și pregătit pentru a renaște. O nouă eră se va instaura și viața va căpăta un nou sens.

Previous Story

Cei patru călăreți ai Apocalipsei

Next Story

Templul Kailasa, construit cu o tehnologie necunoscută?