Evangheliile gnostice!Versiuni interzise ale poveștilor biblice

42 vizualizări
19 min. de citit
existența lui Dumnezeu

În rândul creștinilor, este în general acceptat faptul că Biblia este alcătuită din Vechiul și Noul Testament, plus câteva texte, Apocrife. în general, aceste texte au fost excluse, pentru că prezintă variante, care nu au fost pe placul Bisericii.

Cea mai mare parte a Noului Testament a fost scrisă cu 200 de ani de la nașterea lui Hristos. Ultima dintre cele patru evanghelii, cea a lui Ioan, a fost scrisă la aproximativ o sută de ani de la nașterea lui Hristos și este puțin probabil ca vreunul dintre scriitori să fi asistat la desfășurarea evenimentelor. Nu este surprinzător, că există și alte evanghelii, care descriu într-un alt mod evenimentele biblice.

Acestea se numesc Evangheliile Gnostice și au fost descoperite în 1945 în apropierea orașului Nag Hammadi din Egipt. Acestea au fost respinse de Biserică, pentru că prezintă o altă viziune. Interesant este faptul că acestea au fost scrise atunci când evenimentele s-au petrecut, dar cu toate acestea sunt refuzate de a fi luate în considerare. Oare de ce?

În Ipostaza Arhoniilor soția lui Noe arde Arca

Arca lui Noe

Soția lui Noe nu este cunoscută în Biblie, dar în evangheliile gnostice ea se numește Norea. Este prima fiică a Evei și are cunoștințe și puteri speciale. În Evanghelia „IIpostaza Arhoniilor”, Norea este un personaj principal.

Când Noe este contactat de Dumnezeu pentru a construi Arca, Norea se opune. Dumnezeu vrea să pedepsească omenirea, nu pentru păcatele sale, ci pentru că omul este din ce în ce mai înțelept. Norea se opune construirii acestei bărci și în cele din urmă reușește s-o ardă.

Noe se apucă de reconstrucția bărcii, iar Norea este vizitată de forțele răului, care vor s-o atace sexual. În ultima clipă, ea apelează la Dumnezeu, care trimite un înger pentru a o salva.

Evanghelia după Ioan susține că Adam și Eva nu erau ființe materiale

Dedublarea astrală

Multe texte gnostice se concentrează pe cosmologie. Acestea tind să prezinte ierarhi ale zeilor, îngerilor și arhonilor (ființe malefice care supraveghează lumea materială), fiecare ocupând un loc distinct în panteonul gnostic.

În Evanghelia după Ioan, acest lucru se extinde la Adam și Eva: ei sunt reprezentați nu ca niște oameni din carne și sânge, creați de Dumnezeu, ci ca manifestări ale energiei psihice. Înainte să apară Adam, Dumnezeu fuzionează împreună mai multe concepte abstracte, cum ar fi cunoștințele anterioare, indestructibilitatea și adevărul, pentru a-l ajuta să-l creeze pe Adam. Când Adam este în sfârșit creat, este ca o manifestare psihică a acestor concepte.

„Evanghelia lui Petru” prezintă o cruce vorbitoare la învierea lui Isus

existența lui Dumnezeu

Evanghelia lui Petru” gnostică este în general de acord cu Evangheliile tradiționale ale lui Matei, Marcu, Luca și Ioan, dar prezintă și unele elemente  cu adevărat ciudate cu privire la moartea și învierea lui Iisus.

În primul rând, Iisus este luat de pe cruce de doi îngeri mari, inclusiv unul al cărui cap „a ajuns la cer”. Iisus este descris ca fiind și mai mare, cu capul înălțat peste nori. Dar nu este chiar cel mai ciudat lucru. Apoi, o voce înflăcărată strigă din ceruri: „Le-ai propovăduit celor care dorm”. 

Iar crucea răspunde: „Da”.

Pistis Sophia, consoarta lui Dumnezeu

Lilith

„Ipostaza Arhoniilor” înseamnă „realitatea conducătorilor”. Acesta include o serie de entități spirituale, inclusiv un alt creator, Pistis Sophia, o forță cerească incoruptibilă, care pare a fi un fel de consoartă îndepărtată a lui Dumnezeu. Într-adevăr, ea este atât de centrală încât este numită „ principiul spiritual feminin ”.

În acest text gnostic, Sophia ia forma șarpelui din Eden și se apropie de Eva. Sophia o convinge pe Eva să mănânce fructele pomului, provocându-i expulzarea din paradis. După ce a terminat să vorbească cu Eva, spiritul Sophiei abandonează șarpele, determinându-l să ia viață pe Pământ.

Copilăria lui Iisus

Anii pierduți ai lui Iisus

Făra îndoială Isus a fost un copil inteligent, asta reiese şi din numeroasele texte ce vorbesc despre el.

Minunile făcute de Iisus în copilăria sa apar în mai multe texte apocrife, cu anumite adăugări şi schimbări, însă ele lipsesc din evangheliile canonice. În acestea Iisus dispare pe la vârsta de 12 ani, după ce predică în Templu şi reapare la vârsta de aproape 30 de ani, când a fost botezat de Ioan Botezătorul.

Copilăria sa poate fi găsită în Evanghelia lui Pseudo-Toma. Nu ştim dacă acestea relatează adevărul, cert este că toate scrierile despre Isus referitoare la copilăria acestuia au fost declarate apocrife şi nu au fost acceptate.

Evanghelia lui Pseudo-Toma relatează multe întâmplări din copilăria lui Isus, care nu sunt incluse în Evangheliile canonice.

În “Evanghelia lui Pseudo-Toma” sau “Povestirile lui Toma” găsim parcă un alt Iisus. Acest text enumeră o serie de minuni pe care Iisus le-ar fi făcut în vremea copiăriei sale.

Evanghelia lui Pseudo-Toma relatează o întâmplare pe când Isus avea cinci ani:

“Copilul Isus, pe când avea cinci ani, se juca după ploaie în albia unui şuvoi: aduna apele murdare în câteva gropi şi le limpezea cu un singur cuvânt poruncitor. Frământând apoi cu mâinile noroiul moale a plăsmuit douăsprezece vrăbii. A făcut aceasta într-o sâmbătă. Mai mult copii se jucau împreună cu el. Un iudeu care a văzut că Iisus se juca în ziua de sabat a alergat şi l-a pârât tatălui său zicând:

– Iată, fiul tău se joacă la pârâu. A făcut douăsprezece păsări de noroi, profanând ziua sabatului.

Iosif veni la pârâu şi văzându-l pe Isus începu să-l certe:

– De ce faci în zi de sabat ce nu este îngăduit?

Dar Iisus, lovindu-şi palmele una de cealaltă, strigă vrăbiilor de noroi:

-Luaţi-vă zborul!

Şi păsările au bătut din aripi şi s-au îndepărtat cu mare larmă.

Iudeii care erau de faţă s-au înspăimântat. Apoi au mers şi au povestit mai marilor lor isprava lui Iisus.”

Tot în această evanghelie, Isus îi ţine lui Zaheu  ”care încercase să-l înveţe literele alfabetului ” o predică cel puţin ciudată, şi este arogant cu învăţătorul.

Învierea lui Iisus

Iuda l-a trădat pe Iisus

În Evanghelia după Marcu întâlnim următorul text. În zorii primei zi din săptămână, Maria și Salome au cumpărat arome pentru a îmbălsăma trupul lui Hristos, după care s-au deplasat la grota unde era mormântul.

Când s-au apropiat, au observat un bărbat îmbrăcat într-o robă albă, care avea aparența unui înger și care le-a spus, nu vă temeți! Eu știu că îl căutați pe Iisus care a fost crucificat. El a înviat! Mergeți și spuneți la discipoli!

Femeile au alergat și i-au informat pe discipoli, care erau baricadați într-o clădire, de teama soldaților. Petru și Ioan au fugit la mormânt. Cei doi au descoperit numai pânza care fusese așezată sub capul lui Iisus.

La mormânt ajunge și Maria Magdalena care, printre lacrimi, îl întreabă pe misteriosul bărbat îmbrăcat în robă albă, unde este Iisus. Acesta îi spune că s-a ridicat la cer și să meargă să anunțe populația.

În aceeași zi, doi discipoli pleacă din Ierusalim, către o mică localitate, numită Emmaus, aflată la o distanță de 12 kilometri. Unul dintre discipoli se numea Clopas. Cei doi mergeau abătuți și discutau despre ceea ce se întâmplase în ultimele zile în Ierusalim.

Din urmă, au fost ajunși de un necunoscut care i-a întrebat de ce sunt triști. Aceștia i-au povestit toată întâmplarea despre dispariția corpului lui Iisus din mormânt și și-au arătat neîncrederea că acesta s-ar fi ridicat la cer. Odată ajunși în Emmaus, discipolii l-au invitat pe necunoscut la cină. După ce cei trei s-au așezat la masă, necunoscutul a spus o rugăciune, a rupt pâinea în trei părți și a dispărut în mod misterios, sub privirile celor doi discipoli.

Cei doi hotărăsc să de reîntoarcă în Ierusalim, pentru a-i informa pe discipolii lui Iisus, despre ciudata întâmplare. În aceeaşi noapte, ajung pe Muntele Măslinilor, unde într-o locuință erau ascunși discipolii, de teama soldaților romani.

La puțin timp de la sosirea lor, la ușa locuinței a bătut cineva. Pentru că erau speriați, au refuzat să deschidă ușa. Au auzit o voce care le-a spus, nu vă fie frică, sunt eu, Iisus.

Ușa a fost deschisă și Iisus a fost poftit în casă, unde a stat de vorbă cu discipolii săi. Singurul discipol care lipsea de la acea întâlnire a fost Toma, care atunci când i s-a relatat întâmplarea s-a arătat neîncrezător.

Opt zile mai târziu, avea să se producă o nouă minune. Toma și discipolii lui Iisus se aflau în aceeași locuință, moment în care Iisus a reapărut, s-a apropiat de Toma și i-a spus, privește-mi mâinile, fața, sunt eu, Iisus. Iisus i s-a adresat lui Petru, spunându-i că trebuie să continue munca începută și să-i preia locul. Petru avea să continue opera de fundamentare a creștinismului.

„Mărturia adevărului”, Dumnezeu gelos pe oameni?

moartea lui Dumnezeu
Moartea lui Dumnezeu

Există multe lucruri în „Mărturia Adevărului” care contrazice Biblia. Aceste faote se pot descoperi într-un text despre Grădina Edenului scris din punctul de vedere al Șarpelui; el sugerează că Dumnezeu este adevăratul dușman al omenirii.

Narațiunea are loc la fel cum se întâmplă în Biblie: Șarpele o ispitește pe Eva, Eva îl ispitește pe Adam, Adam mănâncă fructele și Dumnezeu îi alungă din Grădina Edenului. Totuși, autorul se dedică apoi unor speculații editoriale:

Dar ce fel este acest Dumnezeu? În primul rând, el l-a refuzat cu răutate pe Adam când a cerut să mănânce din pomul cunoașterii și, în al doilea rând, a spus „Adam, unde ești?” Dumnezeu nu are cunoștințe despre tot ceea ce se întâmplă? Nu a fi știut de la început ce se va întâmpla? […] Dar aceste lucruri le-a spus celor care cred în El și îl slujesc!

În „Apocalipsa lui Adam”, Iluminatorul o să-l învingă pe Dumnezeu

„Apocalipsa lui Adam” este un text profetic,  în care Adam îi spune fiului său Set despre o viziune pe care a avut-o din vremurile de apoi. În această viziune, o figură ciudată numită Iluminatorul, va ajunge și va face multe minuni.

Acest lucru va atrage atenția lui Dumnezeu, care va căuta originile Iluminatorului și, în cele din urmă, îl va întâlni în luptă. Iluminatorul, numit uneori și sămânța, va triumfa împotriva lui Dumnezeu,  căruia i se mai spune și „Puterea”.

Duhul Sfânt, o femeie

„Evanghelia lui Filip” susține că Duhul Sfânt este o entitate feminină, afirmând:

Unii au spus: „Maria zămislită de Duhul Sfânt”. Ei sunt în eroare. Ei nu știu ce spun. Oare de câte ori o femeie a fost impregnată de o femeie?

Omenirea în sclavie

Iuda l-a trădat pe Iisus

În evangheliile gnostice, există multe versiuni ale apocalipsei. Există, de asemenea, un fel de apocalipsă în „Evanghelia lui Iuda”, care poate fi cea mai înfricoșătoare dintre toate.

Conform „Evangheliei lui Iuda”, umanitatea este ținută în sclavie de ființe puternice numite „arhoni” care conduc lumea materială. În această cosmologie, Iisus este un „eon”, o încarnare a adevăratului creator spiritual al universului.

Isus coboară pe Pământ pentru a deschide ochii omenirii și a-i elibera de sclavie. El îl pune pe Iuda să-l trădeze, astfel încât să fie eliberat de forma sa fizică. Cu toate acestea, executând acest sacrificiu, Iuda întoarce umanitatea asupra celorlalți apostoli, care sunt arhoni. Aceasta înseamnă că nimic nu se schimbă. Misiunea lui Iisus este zădărnicită și omenirea se întoarce la sclavie.

Nu uita să ne urmărești pagina de Facebook pentru alte articole la fel de interesante.

Previous Story

De ce credea Erich Von Daniken că extratereștrii se vor întoarce?

Next Story

Cum s-a încheiat pandemia gripalei spaniole din 1918