Epistola a doua a lui Timotei, suntem aproape de sfârșitul lumii

175 vizualizări
7 min. de citit

Una dintre întrebările care i-au măcinat pe oameni, încă din cele mai vechi timpuri, a fost despre sfârșitul lumii. În acest univers sau în realitatea din care facem parte, am învățat că orice lucru care are un început, trebuie să aibă și un sfârșit.

Așa se întâmplă cu orice lucru. Galaxiile se nasc și mor, sistemele solare la fel, planetele, toate au o durată de viață, oamenii la fel, plantele, animalele și chiar cele mai mici organiste.

Mai mult de atât, istoria ne-a învățat că orice civilizație, oricât de mare și impunătoare a fost, și-a găsit sfârșitul. Așa trebuie să se întâmple, mai devreme sau mai târziu și cu civilizația noastră. Ea trebuie să devină istorie, motiv pentru care putem spune că într-o zi, vom experimenta sfârșitul lumii.

Timotei, un vizionar și sfârșitul lumii

Sfântul Timotei a fost însoțitorul Sfântului Apostol Pavel în multe din călătoriile acestuia. Era evreu după mamă și grec după tată, de origine din cetatea Listra. Mama sa, Eunike, și bunica sa, Lois, sunt menționate pentru deosebita lor evlavie. Timotei a fost un om evlavios și legătura sa cu Dumnezeu a fost una cât de poate de reală și solidă.

A plecat cu Sfântul Pavel în călătoria acestuia în Frigia, Galatia și Misia; a mers și în Troa, Filipi și Berea . Apoi l-a însoțit la Atena, iar de aici a fost trimis împreună cu Sila în misiune în Tesalonic . Ultima dată îl găsim în Corint împreună cu Apostolul Pavel.

Timotei și-a adus contribuția pentru bazele creștinismului, prin două cărți, pe care le găsim în Noul Testament. Este vorba despre două epistole, pe care Timotei i le-a trimis lui Pavel.

În cea de-a doua epistolă se găsește un text, pe care Timotei l-a scris în urmă cu aproape 2000 de ani, despre sfârșitul lumii și vremurile din urmă. Acest text este grăitor și descrie cu exactitate ceea ce se întâmplă în vremurile noastre. Oare cum a fost posibil ca Timotei să știe ceea ce se va petrece în viitor?

Epistola a doua a lui Timotei, sfârșitul lumii

1. Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele.

2. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie,

3. fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,

4. vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;

5. având doar o formă de evlavie, dar tagaduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.

6. Sunt printre ei unii care se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte,

7. care învaţă întotdeauna, şi nu pot ajunge niciodată la deplină cunoştinţă a adevărului.

8. După cum Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii aceştia se împotrivesc adevărului, că unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ce priveşte credinţa.

9. Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată şi a celor doi oameni.

10. Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,

11. prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate.

12. De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniţi.

13. Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi.

14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat;

15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.

16. Toată Scriptură este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

17. pentru că omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Dacă Timotei a avut dreptate și ne aflăm în vremurile de apoi, atunci doar viitorul o va arăta. Este limpede că Timotei a fost un vizionar și a știut că într-o zi, totul se va termina, la fel de brusc cum a început. Sfârșitul lumii va avea loc, mai devreme sau mai târziu.

Previous Story

Sfântul Graal, artefactul creștin cu puteri misterioase

Next Story

Ce tratează căpăceala? Alimentul care vindecă ficatul şi plămânii şi reglează metabolismul