Cum scapi de blesteme? Rugăciunea maicii Siluana te scapă de toate răutațile

Cum scapi de blesteme? Rugăciunea maicii Siluana te scapă de toate răutațile

Cum scapi de blesteme? Blestemul este una dintre cele mai periculoase forme de atac energetic. Atunci când este rostit și aruncat asupra unei persoane este devastator și produce dezechilibre energetice greu de reparat.

Multora dintre noi, atunci când sunt supărați sau dezamăgiți, li se întâmplă să arunce cu vorbe mai puțin plăcute asupra celorlalți. De aici și până la formarea unui blestem nu mai este decât un pas, iar din punct de vedere spiritual, blestemul va acționa în ambele sensuri.

Ce este blestemul?


În realitate, blestemul nu este decât o stare de vrăjmăşie, de lipsă de armonie şi comuniune dintre Dumnezeu şi om. Este o prăpastie pe care omul o sapă între el şi binefacerile lui Dumnezeu, prin practicarea păcatului. Pe scurt: blestemul este lipsa binecuvântării şi dragostei de Dumnezeu şi de aproapele. Aparent, chiar şi în Scriptură pare că Dumnezeu este cel ce decide ce blesteme să dea. Din fericire, este valabil doar pentru naivi şi superstiţioşi.

În realitate, Dumnezeu nu doreşte blestemul, ci doar îl constată. Singura metodă prin care blestemul vine asupra cuiva este împotrivirea la poruncile lui Dumnezeu prin fapte rele (de pildă, în Vechiul Testament, mânia şi furia atrag blestemul) sau chiar hulirea divinităţii ori apostazia. De aceea,  blestemul este văzut şi ca o anatemă sau ca o excomunicare  de la faţa lui Dumnezeu.

Cum se scapă de blesteme?


Rugăciunea Sfântului Mucenic Ciprian, pentru izbăvirea de vrăji, blesteme și de toată lucrarea diavolească.

blesteme

Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție! Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi;

revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești.

Și dezleagă pe robul Tău (numele), împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în Cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare!

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge acum lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l, cu toți ai casei lui, de toate uneltirile diavolești.

Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău, cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșelile, știute și neștiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)