Cine este Antihrist?

93 vizualizări
13 min. de citit

Numele de Antihrist este asociat de regulă, cu Apocalipsa. În Noul Testament, Antihristul este asociat cu vrășmașul lui Hristos, cu cel pe care îl neagă pe fiul lui Dumnezeu.

În ultimii ani am fost impresionaţi cu povestea unui Antihrist ce va pune în fruntea oamenilor pecetea 666, în acest mod sufletul va fi luat pe vecie. Deci este corectă această afirmaţie?

Ce este sufletul pentru a fi pierdut pe vecie?

În primul rând, ce este sufletul pentru a fi pierdut pe vecie? Atât timp cât nu se dă răspuns la această întrebare, se pot face multe afirmaţii eronate. Sufletul omului este conştiinţa sa, omul fiind conştiinţa ce primeşte corp pentru a se exprima. După moarte sufletul nu pleacă într-o altă lume, ci se regrupează într-un nou corp, putând fi sau nu urmat de o karma a faptelor din viaţa anterioară. Aspectul este că în următoarele vieţi sufletul sau conştiinţa nu preia amintirile deoarece acestea sunt inscripţionate pe neuroni, neuronii se distrug odată cu corpul.

Religia este cea care stabileşte Legea retrupării, cu cât este mai confuză această Lege, cu atât se poate ajunge la distrugerea completă a sufletului la sfârşitul vieţii. Oamenii au libertatea de a hotărî Legea retrupării, nu este impusă de către Dumnezeu, urmând ca ea să se împlinească obligatoriu.

Conştiinţa omului nu este rezultat al acţiunii materie

Cine este Antihrist

Conştiinţa omului nu este rezultat al acţiunii materiei, ea este de natură divină şi se suprapune peste creierul material, fiind în simbioză cu creierul. Această simbioză da impresia că eu-l sau conştiinţa este rezultat numai al activităţii chimice neuronale, dar acţiunea neuronală singură nu poate determina activitatea intelectuală.

În urmă cu 100 de ani, dacă cel mai mare savant primea să studieze un computer, ar fi făcut greşeala să atribuie funcţionarea de tip program componentelor sale, astfel se procedează la acest moment în studiul creierului uman, este redus la o singură entitate.

Deci, conştiinţa omului este sufletul său, ce rost ar avea să primească o pecete pentru a fi pierdut pe vecie? După moarte urmează sau nu urmează o nouă viaţă, dacă ai Legea retrupării ştii exact ce te aşteaptă în viaţa următoare după ce faci bilanţul faptelor din viaţa prezentă. Problema este că odată cu naşterea omului superior, multe suflete de primitiv nu convin deoarece au un IQ deplorabil, acesta fiind motivul pentru care pier pe vecie.

Ce este Antihrist?

Cine este Antihrist

Antihrist se poate traduce ca fiind împotriva lui Hristos, dar dacă Hristos nu a trăit în urmă cu 2000 de ani şi un om cunoscător al adevărului complex al acestei lumi dovedeşte această, cum se numeşte el? Deci este posibil ca vocea adevărului integrator al omului să fie numită astfel dacă povestea lui Hristos nu trece testul adevărului.

În Evanghelie se precizează că în ceasul al şaselea Iisus a cerut apa de la o femeie ce a avut cinci bărbaţi. Ce rezulta clar de aici? Cinci este cifra păcatului, a viciului, iar şase se poate interpreta ca un număr al vieţii. Este normal să fie o atitudine de respingere a numărului şase deoarece Legea Existenţială actuală este un Pentalex, adică are cinci elemente definitorii, nouă Lege este superioară, prin urmare va avea şase elemente definitorii. De fapt, prin pecetea 666 de ani de zile se predica sfârşitul civilizaţiei primitivului.

Adevărul este nepieritor, prin urmare cel ce va grăi adevărul complex al acestei lumi nu va încerca să-l impună forţat, obligativ, într-o zi va trona oricum pe această planetă. Un slujitor al adevărului nu urmăreşte să-şi facă adepţi, nu urmăreşte să-şi ridice Biserici, el ştie că în timp vor fi eliminate convingerile eronate.

Ce înseamnă 666?

Şi totuşi ce înseamnă 666? Sistemul nervos central este alcătuit din şapte atomi, în cazul primitivului se combină câte cinci, în cazul omului superior combinaţia este de şase. Activitatea intelectuală superioară a omului nu se corelează cu intensificarea activităţii craniene (intensificarea activităţii craniene ar avea ca efect mari deficienţe psihice), ci cu structura creierului. Deci, afirmaţia despre o pecete ce va duce la pieirea sufletului pe vecie este o falsitate, omul superior se naşte indiferent de voia primitivului, iar vocea adevărului poate fi Antihrist dacă povestea lui Hristos nu trece testul adevărului. Din respect pentru primitiv se face o selecţie a sufletelor ce primesc retrupare în corpurile evoluate, există şi varianta că toate sufletele actuale să fie date pieirii, urmând ca pe planeta să se nască superiorii cu noi eu-uri conştiinţe suflete.

Antihrist, bărbat sau femeie?

Cine este Antihrist

O altă mare problemă, de ce Antihrist trebuie să fie un bărbat? De ce nu este o femeie, doar şi ele există pe planetă şi sunt superioare bărbatului prin rolul ce-l au în zămislire, bărbatul putând trece în ipostaza de element de zămislire ( adică există doar pentru însămânţare). Dacă o femeie puternică se ridică împotriva nedreptăţii promovate de religie prin considerarea femeii că inferioară bărbatului, poate fi aceasta numită Antihrist? Figura centrală a creştinismului este un bărbat, ori ea va avea o atitudine vehementa în raport cu aceasta…

Antihrist şi Fiara sunt două fiinţe diferite, vocea adevărului integrator al omului poate fi Antihrist dacă creştinismul nu trece testul adevărului, pe când Fiară înseamnă o fiinţă de o mare cruzime, aşa cum relevă şi numele. Cunoscătorul adevărului nu este împotriva lui Hristos, dar explicaţiile sale pot fi interpretate astfel.

Dumnezeu-Demon este Entitate Divină Abstractă, nu se poate întrupa într-un singur om, fiind cu mult peste condiţia de om, că Izvorâtor (temei) al Răului poate acţiona asupra tuturor minţilor oamenilor de pe planetă. Însă este posibil să aibă o legătură specială cu un om ce prin personalitatea sa îi slujeşte interesele. De ani de zile marele său interes nu sunt sufletele oamenilor, ci Noua Lege Existenţiala. Sunt două variante, într-un caz primeşte multă putere la relația Bine-Rau, în cealaltă situaţie, puterea sa este mult diminuată. Cu cât are mai multă putere, cu atât are mai multe suflete ce îi împlinesc Voia.

Deci cine este Antihrist?

Cine este Antihrist

Deci cine este Antihrist? Dacă se consideră Antihrist vocea adevărului integrator al omului, atunci orice om ce a spus şi a crezut că nu a existat Hristos poate fi numit Antihrist. Dacă se numeşte Antihrist omul ce are o legătură specială cu Dumnezeu-Demon este o mare greşeală deoarece acesta nu are scopul de a purta o campanie împotriva lui Hristos, misiunea lui este de stabilizare ecologică.

Prima formă de întruchipare a Antihristului a fost regele războinic Gog. El reprezenta o creatură pământeană a lui Satana. În textele iudaice întâlnim profeții despre viitor, în care se spune că armatele lui Gog și Magog, simboluri ale răului, vor fi înfrânte de bine și va urma pacea pe pământ.

În Biblie, Antihristul are mai multe nume, Fiul Piezaniei, Omul Păcatului, Fiara. Profetul Daniel face cea mai completă descriere a Antihristului. Este un rege care va trufi deasupra lui Dumnezeu, considerându-se el însuși un Dumnezeu.

El este omul nelegiuirii, fiul pierzaniei. Venirea lui este însoțită de tot felul de semne, de puteri, de minuni mincinoase. El va forma un imperiu efemer al puterii.

Deși în textele biblice Iisus nu spune data exactă a sosirii Antihristului, unii clerici și teologi au stabilit de-a lungul timpului, ziua apariției Antihristului, momentul în care se va da bătălia dintre oștirile lui Iisus și cele ale Antihristului.

Deseori, Antihristul a fost identificat cu un curent anticreștin. În anul 1793, Revoluția Franceză a realizat ceea ce numim decreștinarea. Biserica a fost îndepărtată cu mult dispreț, proclamându-se cultul rațiunii. Mai târziu, au apărut susținători ai ateismului modern, cum ar fi, Schopenhauer, Marx, Darwin.

În anul 1888, Nietszche, înainte să înnebunească, scria cartea Antihristul, în care ridica în slăvi spiritul bărbătesc al păgânismului, dorința de putere.

Regimul comunist a ucis peste 96 milioane de oameni, 65 de milioane numai în China și 20 milioane în URSS. Unii au identificat comunismul cu Antihristul.

De-a lungul istoriei, mai mulți oameni și-au revendicat titlul de Antihrist. Aleister Crowley și-a revendicat acest titlu de Fiara sau 666, președintele Roosevelt, Hitler, Mussolini, Ayatolahhul Khomeini, Henry Kissinger.

Nu uita să ne urmărești pagina de Facebook pentru alte articole la fel de interesante.

Previous Story

Edgar Allan Poe, întrebări fără răspuns despre moartea sa

Next Story

Ziguratul din Ur și cunoștințele pierdute ale sumerienilor

Curiozități